عنوان عکس اسلایدر عنوان عکس اسلایدر عنوان عکس اسلایدر
نویسنده:
تاریخ: شنبه 15 آذر 1393
بازدید: 738
معرفی شخصیت William Carlos Williams

                                      معرفی شخصیت William Carlos Williams

On September 17, 1883, William Carlos Williams was born in Rutherford, New Jersey. He began

نویسنده:
تاریخ: جمعه 14 آذر 1393
بازدید: 594
داستان کوتاه انگلیسی با ترجمه

                                                  داستان کوتاه انگلیسی با ترجمه

When I gave my name to the woman at the desk and told her why I had come, she seemed a bit   

نویسنده:
تاریخ: جمعه 14 آذر 1393
بازدید: 396
 تحلیل گفتمان و تحلیل ارتباطات

                                                    تحلیل گفتمان و تحلیل ارتباطات

تحلیل گفتمان یا Discourse Analysis كه امروزه به گرایشیبین رشته ای interdisciplinary در علوم اجتماعی تبدیل شده است....