عنوان عکس اسلایدر عنوان عکس اسلایدر عنوان عکس اسلایدر
نویسنده:
تاریخ: چهارشنبه 10 شهریور 1395
بازدید: 2056
عکس های عاشقانه به همراه متن های زیبا

متن و عکس های عاشقانه - عکس و متن های عاشقانه در قالب عشق

متن عاشقانه,عکس عاشقانه,متن و عکس عاشقانه,عکس و متن عاشقانه,عکس ها و متن های عاشقانه,متن ها و عکس های عاشقانه,عکس و تکست عاشقانه,تکست و عکس عاشقانه,بهترین عکس و متن های عاشقانه

برای مشاهده پست کامل عکس های عاشقانه به همراه متن های زیبا به ادامه مطلب بروید surprise

زندگی

مانند قطار شهربازی است

پر از پستی و بلندی‌های فراوان ..

اما این تو هستی که انتخاب میکنی :

که بترسی و با نگرانی فریاد بزنی،

و یا اینکه بخندی و از آن لذت ببری

متن و عکس فانتزی عاشقانه,عکس فانتزی دختر و پسر,عکس فانتزی و کارتونی دختر و پسر با متن زیبا,عکس های زیبا با متن,عکس بغل و بوس عاشقانه با متن,عکس کارتونی لاو,تصاویر کارتونی و فانتزی عاشقانه دو نفره با متن زیبا,عکسهای کارتونی عاشقانه,متن های عاشقانه زیبا با عکس فانتزی دختر و پسر,عکس های فانتزی بوس و بغل,عکس فانتزی برای پروفایل

عکس های زیبا با متن,عکس بغل و بوس عاشقانه با متن

دلـهـای مـا کـه بـه هـم نـزدیـک بـاش

دیـگر چـه فـرقـی مـی کـند کـه کـجای ایـن جـهان بـاشیـم

دور بــاش امـا نـزدیـک…

مـن از نـزدیـک بـودنـهای دور مـی تـرسم

,عکس فانتزی و کارتونی دختر و پسر با متن زیبا

متن و عکس فانتزی عاشقانه,عکس فانتزی دختر و پسر,عکس فانتزی و کارتونی دختر و پسر با متن زیبا,عکس های زیبا با متن,عکس بغل و بوس عاشقانه با متن,عکس کارتونی لاو,تصاویر کارتونی و فانتزی عاشقانه دو نفره با متن زیبا,عکسهای کارتونی عاشقانه,متن های عاشقانه زیبا با عکس فانتزی دختر و پسر,عکس های فانتزی بوس و بغل,عکس فانتزی برای پروفایل

ﻫﯿﭻ ﮔﺎﻩ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﻫﺎﯼ ﭘﺮ ﺩﻟﯿﻞ ﺭﺍ ﺩﻭﺳﺖ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺍﻡ !

ﻣﺜﻼ ﺍﯾﻦ ﻫﺎ ﮐﻪ می گوﯾﻨﺪ:  ﻋﺎﺷﻖ ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ ﺷﺪﻡ ﯾﺎ ﺩﯾﮕﺮﯼ می گوﯾﺪ :

ﻋﺎﺷﻖ ﺷﺎﻧﻪ ﻫﺎﯾﺶ ﯾﺎ ﭼﻪ می داﻧﻢ ﻫﺮﭼﻪ! ﺍﺻﻼ ﻣﻌﻨﯽ ﻧﺪﺍﺭد!

ﻭﻗﺘﯽ ﮐﺴﯽ می پرﺳﺪ ﭼﺮﺍ ﺩﻭﺳﺘﺶ ﺩﺍﺭﯼ؟

ﺑﺎﯾﺪ ﻧﮕﺎﻫﺶ ﮐﻨﯽ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺑﺰﻧﯽ ﻭ ﺑﮕﻮﯾﯽ :

ﭼﻮﻥ “ﺩﻭﺳﺘﺶ دارم”…

متن و عکس فانتزی عاشقانه,عکس فانتزی دختر و پسر,عکس فانتزی و کارتونی دختر و پسر با متن زیبا,عکس های زیبا با متن,عکس بغل و بوس عاشقانه با متن,عکس کارتونی لاو,تصاویر کارتونی و فانتزی عاشقانه دو نفره با متن زیبا,عکسهای کارتونی عاشقانه,متن های عاشقانه زیبا با عکس فانتزی دختر و پسر,عکس های فانتزی بوس و بغل,عکس فانتزی برای پروفایل

عکس کارتونی لاو,تصاویر کارتونی و فانتزی عاشقانه دو نفره با متن زیبا

ﺁنکﻪ ﻭﺍﻗــﻌـﺎ ﺗــﻮ ﺭﺍ ﺩﻭﺳـــﺖ ﺩﺍﺭﺩ !

ﺑـﻪ ﺳـﺎﺯ ﺁﺭﺍﻡ ﺑــــﻮﺩﻧــــﺖ ﮐــــﻔﺎﯾــــﺖ ﻣﯿـﮑـﻨــﺩ

ﻭ ﻫـــﺮﮔـــﺰ ﺍﺯ ﺗــــﻮ ﻧـﻤﯿـﺨــواهد

ﺭﻗــــﺎﺻـــﻪ ” ﺳــــﺎﺯﻫـــﺎﯾــﺶ ﺑــــﺎﺷـــﯽ …

متن و عکس فانتزی عاشقانه,عکس فانتزی دختر و پسر,عکس فانتزی و کارتونی دختر و پسر با متن زیبا,عکس های زیبا با متن,عکس بغل و بوس عاشقانه با متن,عکس کارتونی لاو,تصاویر کارتونی و فانتزی عاشقانه دو نفره با متن زیبا,عکسهای کارتونی عاشقانه,متن های عاشقانه زیبا با عکس فانتزی دختر و پسر,عکس های فانتزی بوس و بغل,عکس فانتزی برای پروفایل

اینکه چقـدر از آن روز هـا گذشتـه…! یا اینکه چقـدر هر دویمان عـوض شـده ایم…!

یا اینکـه هرکداممـان. کجایِ دنیـا افتـاده ایم

اصلا مهـم نیست

باز باران کـه ببارد

هر وقـت که میخواهد باشد دلم هـوایـت را میکنـد…!

متن های عاشقانه زیبا با عکس فانتزی دختر و پسر

متن و عکس فانتزی عاشقانه,عکس فانتزی دختر و پسر,عکس فانتزی و کارتونی دختر و پسر با متن زیبا,عکس های زیبا با متن,عکس بغل و بوس عاشقانه با متن,عکس کارتونی لاو,تصاویر کارتونی و فانتزی عاشقانه دو نفره با متن زیبا,عکسهای کارتونی عاشقانه,متن های عاشقانه زیبا با عکس فانتزی دختر و پسر,عکس های فانتزی بوس و بغل,عکس فانتزی برای پروفایل

هــوس کـرده ام کـه تــو بـاشـی مـن بـــاشـم و هیچـکـس نبـاشـد

آنگاه داغتـرین آغـوش ها را از تنـتـــ و شیـریـن تـریـن بــوسه ها را از لبـانتــ بیـرون بکشم

بــه تـلـــافـی تمـــامـ ِ روزهــایــی کـه میخــــواهمتــ و نیستی

عکس های فانتزی بوس و بغل,عکس فانتزی برای پروفایل

متن و عکس فانتزی عاشقانه,عکس فانتزی دختر و پسر,عکس فانتزی و کارتونی دختر و پسر با متن زیبا,عکس های زیبا با متن,عکس بغل و بوس عاشقانه با متن,عکس کارتونی لاو,تصاویر کارتونی و فانتزی عاشقانه دو نفره با متن زیبا,عکسهای کارتونی عاشقانه,متن های عاشقانه زیبا با عکس فانتزی دختر و پسر,عکس های فانتزی بوس و بغل,عکس فانتزی برای پروفایل

در نبودت گریه ها کردم،

در آغوشم بگیر …

گریه کردم، گریه ها هر دم

در آغوشم بگیر

ابر دلتنگی کمی لبریز باران ها شده زیر چتر آهسته و نم نم

در آغوشم بگیر

با همان شرم و حیای ناز و معصومانه ات چشم خود بگذار روی هم

در آغوشم بگیر …

متن و عکس فانتزی عاشقانه,عکس فانتزی دختر و پسر,عکس فانتزی و کارتونی دختر و پسر با متن زیبا,عکس های زیبا با متن,عکس بغل و بوس عاشقانه با متن,عکس کارتونی لاو,تصاویر کارتونی و فانتزی عاشقانه دو نفره با متن زیبا,عکسهای کارتونی عاشقانه,متن های عاشقانه زیبا با عکس فانتزی دختر و پسر,عکس های فانتزی بوس و بغل,عکس فانتزی برای پروفایل

ﮔﺎﻫﯽ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺑﺎ ﻧﻔﺲ ﻫﺎﯾش , ﻧﮕﺎﻫﺶ ,ﮐﻼﻣﺶ , ﻭﺟﻮﺩﺵ و ﺑﻮﺩﻧﺶ

ﺑﻬﺸﺘﯽ ﻣﯿﺴﺎﺯﺩ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺩﻧﯿﺎ ﺑﺮﺍﯾﺖ

ﮐﻪ ﺩﯾﮕﺮ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﻭ ﺑﻬﺸﺖ ﻭﺍﻗﻌﯽ ﺭﺍ ﻫﻢ ﻧﻤﯿﺨﻮﺍﻫﯽ …

متن و عکس فانتزی عاشقانه,عکس فانتزی دختر و پسر,عکس فانتزی و کارتونی دختر و پسر با متن زیبا,عکس های زیبا با متن,عکس بغل و بوس عاشقانه با متن,عکس کارتونی لاو,تصاویر کارتونی و فانتزی عاشقانه دو نفره با متن زیبا,عکسهای کارتونی عاشقانه,متن های عاشقانه زیبا با عکس فانتزی دختر و پسر,عکس های فانتزی بوس و بغل,عکس فانتزی برای پروفایل

اثری نمانده از من، به جز این دو دست خالی نه ترانه ای نه شعری نه تبسمی نه حالی تو کجای قصه هایی که ندارمت نشانی  ز کرم عنایتی کن بگذر از این حوالی به چه خوش کنم دلم را؟ به توهم و خیالات؟ نه به دیدنت امیدی نه به بودنت وصالی شب و روز در عبورند و فقط خدای داند  که چقدر خسته ام من ز گذشت این توالی اگر آه بود و حسرت تو ببخش نازنینم همه چیز بی تو سخت و همه چیز با تو عالی

متن و عکس فانتزی عاشقانه,عکس فانتزی دختر و پسر,عکس فانتزی و کارتونی دختر و پسر با متن زیبا,عکس های زیبا با متن,عکس بغل و بوس عاشقانه با متن,عکس کارتونی لاو,تصاویر کارتونی و فانتزی عاشقانه دو نفره با متن زیبا,عکسهای کارتونی عاشقانه,متن های عاشقانه زیبا با عکس فانتزی دختر و پسر,عکس های فانتزی بوس و بغل,عکس فانتزی برای پروفایل

اهل دل ، دل مینوازد ، دل شکستن کار نیست هرکه باشد بی محبت واقف اسرار نیست عاشقی هستم که منت میکشم بر وصل یار منت دلبر کشیدن عاشقان را عار نیست در گلستان گرد گل بسیار گردیدم ، ولی از هزاران گل یکی حتی مثال یار نیست آنقدر نالیدم آخر باغبانی دید و گفت رو تو غمخواری بجوی این غم که بی غمخوار نیست گفتم آخر من گلی گم کرده ام در این دیار گفت پیدا کردنش آسان بود ، دشوار نیست از گلستان دل بریدم راهی صحرا شدم دیدم آنجا جلوه ای از پرتو دلدار نیست از پس پرده صدایی ناگهان آمد به گوش  گفت اسیرت کردم اما نیتم آزار نیست

متن و عکس فانتزی عاشقانه,عکس فانتزی دختر و پسر,عکس فانتزی و کارتونی دختر و پسر با متن زیبا,عکس های زیبا با متن,عکس بغل و بوس عاشقانه با متن,عکس کارتونی لاو,تصاویر کارتونی و فانتزی عاشقانه دو نفره با متن زیبا,عکسهای کارتونی عاشقانه,متن های عاشقانه زیبا با عکس فانتزی دختر و پسر,عکس های فانتزی بوس و بغل,عکس فانتزی برای پروفایل

یک صبح دگر بیا و چون سابق باش

خورشید طلوع کننده از مشرق باش

یک بوسه ی تازه دم مرا مهمان کن ؛

این دفعه که آمدی کمی عاشق باش !

عکس و متن دخترانه زیبا و قشنگ,عکس های دخترانه زیبا,عکس دخترانه فانتی,عکس پروفایل دخترونه,متن و عکس دخترونه زیبا,متن های عاشقانه دخترانه با عکس,عکس فانتزی,عکس و متن,دخترانه,متن زیبا,عکس فانتزی,عکس دخترونه,متن زیبا

عقل و دل روزی ز هم دلخور شدند هردو از احساس نفرت پر شدند دل به چشمان کسی,وابسته بود عقل از این بچه بازی خسته بود حرف حق با عقل بود اما چه سود پیش دل حقانیت مطرح نبود دل به فکر چشم مشکی فام بود عقل آگاه از خیال خام بود عقل با او منطقی رفتار کرد هرچه دل اصرار,عقل انکار کرد کشمکش ها بینشان شد بیشتر اختلافی بیشتر از پیشتر عاقبت عقل از سر عاشق پرید بعد از آن چشمان مشکی را ندید تا به خود آمد بیابانگرد بود خنده بر لب از غم این درد بود

عکس و متن دخترانه زیبا و قشنگ,عکس های دخترانه زیبا,عکس دخترانه فانتی,عکس پروفایل دخترونه,متن و عکس دخترونه زیبا,متن های عاشقانه دخترانه با عکس,عکس فانتزی,عکس و متن,دخترانه,متن زیبا,عکس فانتزی,عکس دخترونه,متن زیبا

منتظر نباش که شبی بشنوی،از این دلبستگی های ساده دل بدیده ام !

که روسری تو را، در آن جامه دان ِ قدیمی جا گذاشته ام! یا در آسمان، به ستاره ی دیگری سلام کرده ام! توقعی از تو ندارم! اگر دوست نداری،در همان دامنه دور ِ دریا بمان! هر جور تو راحتی! بی بی باران! همین سوسوی تو از آن سوی پرده دوری،برای روشن کردن اتاق تنهائیم کافی ست! من که اینجا کاری نمی کنم! فقط, گهگاه گمان آمدن ِ تو را در دفترم ثبت می کنم! همین! این کار هم که نور نمی خواهد! می دانم که مثل همیشه،به این حرف های من می خندی! با چال های مهربان گونه ات حالا،هنوز هم وقتی به آن روزهای زلالمان نزدیک می شوم،باران می آید! صدای باران را می شنوی؟

عکس و متن دخترانه زیبا و قشنگ,عکس های دخترانه زیبا,عکس دخترانه فانتی,عکس پروفایل دخترونه,متن و عکس دخترونه زیبا,متن های عاشقانه دخترانه با عکس,عکس فانتزی,عکس و متن,دخترانه,متن زیبا,عکس فانتزی,عکس دخترونه,متن زیبا

از حالت پاییزی لبخند تو پیداست تقویم من امسال پر از روز مباداست

عاشق شده ام مثل غروبی که بداند خودسوزی خورشید فروپاشی دنیاست قلبم به زبان تو اگر ترجمه می شد چشمان تو از من غزلی تازه نمی خواست قانون جهان را تو به هم ریخته ای که هر گوشه ی دنیا بروم سایه ات آن جاست هر چند که خوابیده ام از کوچه گذر کن تنهایی ام از پنجره در حال تماشاست در طالع من قحطی شب های بلند است در چشم تو اما همه شب ها شب یلداست

عکس و متن دخترانه زیبا و قشنگ,عکس های دخترانه زیبا,عکس دخترانه فانتی,عکس پروفایل دخترونه,متن و عکس دخترونه زیبا,متن های عاشقانه دخترانه با عکس,عکس فانتزی,عکس و متن,دخترانه,متن زیبا,عکس فانتزی,عکس دخترونه,متن زیبا

عمیق کهنه و بزرگ تنهایی ام را نمیگویم…! زخم را هم نه؛ حرف از “دوست داشتن” توست و قلبی که تا زیر گردنم بالا آمده و جای سمت چپ میان سینه ام بود اگر “دوست داشتنت” پیش از این بارها مرا کشته بود

عکس و متن دخترانه زیبا و قشنگ,عکس های دخترانه زیبا,عکس دخترانه فانتی,عکس پروفایل دخترونه,متن و عکس دخترونه زیبا,متن های عاشقانه دخترانه با عکس,عکس فانتزی,عکس و متن,دخترانه,متن زیبا,عکس فانتزی,عکس دخترونه,متن زیبا

دل من اخم نکن، اخم تو پایان من است غم تو خاتمه ی چشمه ی باران من است اوج دلتنگی من لحظه ی بی هم نفسیست چشمه ی عشق تو چون شمع فروزان من است گذرت نیست به این کوچه نمیدانم من، که چرا هجر تو مجموعه ی زندان من است غم دل خوردن و از اشک حکایت کردن سرنوشت من و باران زمستان من است

عکس و متن دخترانه زیبا و قشنگ,عکس های دخترانه زیبا,عکس دخترانه فانتی,عکس پروفایل دخترونه,متن و عکس دخترونه زیبا,متن های عاشقانه دخترانه با عکس,عکس فانتزی,عکس و متن,دخترانه,متن زیبا,عکس فانتزی,عکس دخترونه,متن زیبا

“دل به دل راه ندارد هرگز” مردمان میگویند … دل به دل راه قشنگی دارد ، که درونش همه عشق است و وفا و ندارد راهی … به در بسته ی خاموش جفا . حال من می‌گویم … دل به دل راه ندارد هرگز !! به یقین ، دل به دل راه اگر داشت تو میدانستی … که دلم را به قشنگی نگاهت بستم و چقدر محتاج نگاهت هستم ! باز میدانستی … که ترک سبز غرورم از چیست و چرا خانه ی دل بی تو … تهیست ! دل به دل راه اگر داشت … تو میدانستی … که چرا این دل من خالی از غم نشود بعد از آنگاه که تو رفتی و دیگر نیستی…

عکس و متن دخترانه زیبا و قشنگ,عکس های دخترانه زیبا,عکس دخترانه فانتی,عکس پروفایل دخترونه,متن و عکس دخترونه زیبا,متن های عاشقانه دخترانه با عکس,عکس فانتزی,عکس و متن,دخترانه,متن زیبا,عکس فانتزی,عکس دخترونه,متن زیبا

آدم احمق همیشه در فکر مواظبت از عشقش است تا مبادا به او خیانت کند و آدم عاقل آنقدر قلب معشوقش را از عشق لبریز می کند که دیگر جایی برای پرسه زدن آدمهای دیگر باقی نمی ماند.

عکس و متن دخترانه زیبا و قشنگ,عکس های دخترانه زیبا,عکس دخترانه فانتی,عکس پروفایل دخترونه,متن و عکس دخترونه زیبا,متن های عاشقانه دخترانه با عکس,عکس فانتزی,عکس و متن,دخترانه,متن زیبا,عکس فانتزی,عکس دخترونه,متن زیبا

“شـــک نکن” دنیا همینه : مـرد بودن ” دَرد ” دارد … نامرد بودن ” کـِـیـــف ” خوبی ” تــاوان ” دارد … بدی ” احترام ” پاک باشی ” تـَـنهایی ” … خیانت کنی ” با کلاســی ” اما دور باشـــی و تــپــــــنده بهتر است از این که نزدیـــک باشی و زننـــــــده ….

عکس و متن دخترانه زیبا و قشنگ,عکس های دخترانه زیبا,عکس دخترانه فانتی,عکس پروفایل دخترونه,متن و عکس دخترونه زیبا,متن های عاشقانه دخترانه با عکس,عکس فانتزی,عکس و متن,دخترانه,متن زیبا,عکس فانتزی,عکس دخترونه,متن زیبا

بچه که بودم  از جریمه های نانوشته که بگذریم  سلمانی و ساعت و سیب  سکه و سلام و سکوت  و سبزی صدای بهار  هفت سین سفره ی من بود  بچه که بودم  دلم برای آن کلاغ پیر می سوخت  که آخر هیچ قصه یی به خانه نمی رسید  بچه که بودم  تنها ترس ساده ام این بود  که سه شنبه شب آخر سال  باران بیاید  بچه که بودم  آسمان آرزو آبی  و کوچه ی کوتاه مان  پر از عبور چتر و چلچراغ و چلچله بود

عکس و متن دخترانه زیبا و قشنگ,عکس های دخترانه زیبا,عکس دخترانه فانتی,عکس پروفایل دخترونه,متن و عکس دخترونه زیبا,متن های عاشقانه دخترانه با عکس,عکس فانتزی,عکس و متن,دخترانه,متن زیبا,عکس فانتزی,عکس دخترونه,متن زیبا

با چه رنگی نوازشت کنم؟ همین‌جا نشسته‌ام، پشت این در. از پنجره که نمی‌آیی؟

از همین‌جا وارد می‌شوی. نمی‌دانم کی، اما روزی از همین‌جا می‌آیی و من تا همان روز اینجا می‌نشینم، همین‌جا. چه فرقی می‌کند کجا باشم؟ من که جز تو چیزی نمی‌بینم. خیال دستهات تنم را از من گرفته است. گفته بودم؟ می‌برم تو را در شهری بزرگ، در میدانی قشنگ، روی دیوار چین، وسط میدان سرخ مسکو… نه، یک جای باشکوه، روبروی کافه‌ای که روزی همینگوِی شراب نوشید یا رستورانی که زولا پول نداشت غذا بخورد یا خانه کافکا. می‌خواهی وسط چهارراهی در نیویورک باز عاشقت شوم؟ نمی‌شود لباسهام را همینجور که تنم است، بپوشانم به تن تو؟ و لباسهات را همینجور که تنت است، بپوشم به تنم؟ می‌شود جوری توی لباسها گیر بیفتیم که برای بیرون آمدن چاره‌ای جز عشقبازی نباشد؟ نمی‌شود از هر طرف بچرخم لبهای تو برابرم باشد؟ می‌شود از هر طرف بیایی با چشمهام ببوسمت؟ می‌چرخم و باز می‌چرخم، شاید چشمهات را باز کردی. شاید حواست نبود، خواب‌آلود بوسم کردی باز. باز صورتی می‌بوسمت، با طعم پرتقالی. تو به هر رنگی خواستی، نفس بکش… رنگ خدا خوب است یا رنگ دیگری نوازشت کنم؟
 
منبع : http://photokade.com

برچسب ها : ,,,,,,,,,,,,

مطالب مرتبط

بخش نظرات این مطلب

این نظر توسط maryam در تاریخ 1395/06/19 و 12:24 دقیقه ارسال شده است

maryam

وایییییییییی چقدهههههه خوشگل و متنممممم عالیییییی برار خسته نباشــــــــــیییییی هزارتا تشکررررر
پاسخ : مچکررممم ^_^

این نظر توسط نامبر1 در تاریخ 1395/06/13 و 21:10 دقیقه ارسال شده است

نامبر1

اینو بدون هیچ تعصبی میگم
بین سایت های همرده بهترین سایت تو این زمینه اید
من هر روز به سایتتون سر میزنم
ممنون از زحماتتون و خیلی ممنون که تبلیغات پاپ آپ نمیزاریدشکلکشکلک
پاسخ : سلام
خیلی ممنون از نظر زیباتون
خیلی خوشحالم که هر روز به سایت خودتون سر میزنید و خوشحال تر میشم که در سایت ثبت نام کنید : Sadi7.ir/register
سپاس از نظرتون

این نظر توسط مهیار در تاریخ 1395/06/13 و 21:04 دقیقه ارسال شده است

مهیار

زنده باشی با این پست عاشقانت
پاسخ : ممنون :دی

این نظر توسط سارا در تاریخ 1395/06/13 و 20:59 دقیقه ارسال شده است

سارا

وااااااااااااااااااااااای
پاسخ : مرسی

این نظر توسط سعید در تاریخ 1395/06/13 و 20:59 دقیقه ارسال شده است

سعید

سایت خوبی داری
پاسخ : سپاس

این نظر توسط سهیل در تاریخ 1395/06/13 و 20:58 دقیقه ارسال شده است

سهیل

خیلی فوق العاده بود
پاسخ : ممنون

این نظر توسط kimia در تاریخ 1395/06/12 و 20:44 دقیقه ارسال شده است

kimia

خیلی پست عالی ای بود واقعا زیبا دستت درد نکنهشکلک
پاسخ : فدات مرسی ^_^

این نظر توسط شعله در تاریخ 1395/06/12 و 0:43 دقیقه ارسال شده است

شعله

شکلک
پاسخ : شکلک

این نظر توسط mahnaz در تاریخ 1395/06/11 و 1:17 دقیقه ارسال شده است

mahnaz

زیباشکلکشکلکشکلک
پاسخ : مچکرم ^_^

این نظر توسط had3 در تاریخ 1395/06/10 و 14:57 دقیقه ارسال شده است

had3

چ پست خوبی بود
کلی لذت بردیم
با تشکر خسته نباشین
پاسخ : سپاس ^_^


کد امنیتی رفرش