عنوان عکس اسلایدر عنوان عکس اسلایدر عنوان عکس اسلایدر
نویسنده:
تاریخ: پنجشنبه 20 اسفند 1394
بازدید: 786
عکس نوشته های عاشقانه همراه با جملات زیبا و غم انگیز
ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﻣﻦ ﯾﺎﺩ ﺩﺍﺩ...
ﺍﮔﺮ ﻗﻀﺎﻭتی ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﮐﺴﯽ ﺑﮑﻨﻢ...
دنیا ﺗﻤﺎﻡ ﺗﻼﺷﺶ ﺭﺍ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺮﺍ ﺩﺭ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﺍﻭ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﺪ...
ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﺪ...
ﺩﺭ ﺗﺎﺭﯾﮑﯽ ﻫﻤﻪ ﻣﺎ ﺷﺒﯿﻪ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮﯾﻢ...
«پنـاه»؛ میبرم «به خـدا»،
از عـیبی که؛ «امروز» در خود می بینم،
و؛ «دیروز»؛ «دیگران را» به خاطر، «هـمان عیـب»؛ ملامت کرده ام.
محتاط باشیم؛ در «سرزنش»؛ و «قضاوت کردن دیگران».
وقتی؛ نه از «دیروز او» خبر داریم؛ نه از «فردای خودمان»...
برای مشاهده عکس نوشته ها و جملات بیشتر به ادامه مطلب بروید

عکس نوشته جای خالی او

گاهی باید پاورچین از کنارشان بگذری،
و بی صدا در را پشت سرت ببندی...
مبادا،  با نسیمی ،
با عطری،
با شعری،
حرفی ،
کلامی
دوباره بلوا بر پا کنند..!
گاهی هم باید با هیاهو بیدارشان کرد
نکته به نکته،
حرف به حرف،
مو به مو ،
یاد آوریشان کنی....!
و به خاطر بسپاریشان..!
بیرحمترین، شاهکارِ روزگار را میگویم
همین نفرین شده هایی ،که 
جان می دهند و میگیرند...!
خاطرات..، 
خاطرات..،
و خاطرات..
عکس نوشته خمیازه های پنجره
ﻣﺸﻖ ﺷﺐ ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﻢ . . . !
_ ﺻﺪﺑﺎﺭ، ﺍﺯ ﺭﻭﯼ ﻫﺮ ﮐﻠﻤﻪ _
ﺩﻟﺘﻨﮕﯽ ﻣﻤﻨﻮﻉ . . . !
ﺧﺎﻃﺮﻩ ﻣﻤﻨﻮﻉ . . . !
ﺧﺎﻃﺮﻩ ﺑﺎﺯﯼ ﻫﻢ . . . !
ﻭ ﻣﺸﻖ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﻫﺮ ،
ﻏﺮﻭﺏ ﺗﻤﺎﻡ ﺍﯾﻦ ﻫﺎ ﺭﺍ . . .
ﺗﺎ ﮐﻪ ﺑﺎﻭﺭ ﻛﻨﻢ ،
ﺩﻭﺭﻩ ﯼ ﺧﻮﺷﯽ ﻫﺎﯼ ﺩﻟﻢ ﮔﺬﺷﺘﻪ . . . !!
ﺍﻣﺎ . . .
ﭼﻪ ﻓﺎﯾﺪﻩ ﮐﻪ ،
ﺑﻪ ﮔﻮﺵ ﺩﻝ ﺳﺎﺩﻩ ﯼ ﺧﻮﺵ ﺑﺎﻭﺭﻡ نمی ﺭﻭﺩ . . . !

عکس نوشته درد دلم

هنگامی که روح در تو دمیده میشود ؛
در شکم یک زن هستی 
هنگامی که گریه میکنی ؛
در آغوش یک زن هستی 
هنگامی که عاشق میشوی ؛
در قلب یک زن هستی
زن "امانت" است نه برای "اهانت"
عکس نوشته اگر پای من
ﻣـــَــﻦ ﺍﮔﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﺑﻮﺩ ﻫـَــمــــه ﺭﻭ ببـــَﺨــﺸﻢ ﮐﻪ ﺁﺩﻡ ﻧــــــِـــﻤﻴﺸﺪﻡ..
ﺧــٌـــــــــــــــﺪﺍ ﻣﻴﺸــدم...
ﻛﻴﻨﻪ اﻱ ﻧﻴﺴﺘﻢ!
ﻭﻟﻲ ﺧﺐ ﺁﻟﺰاﻳﻤﺮ ﻫﻢ ﻧﺪاﺭﻡ!!!
ﺑﻌﻀﯽ ﻭﻗﺘﺎ 
ﺑﻌﻀﯽ ﺁﺩﻣـﺎ
تو  یه "ﻟﺤـــــــــﻈﻪ"
ﺑﺎ  یه "ﺣـــــــــــﺮﮐﺖ"
ﯾﺎ یه "ﺣـــــــــــــــﺮﻑ"
ﺧﻮﺩﺷﻮﻧﻮ ﺑﺮﺍﯼ
"ﻫﻤﯿـــــــــﺸﻪ"
ﺍﺯ ﭼﺸﻤﺖ ﻣﯿﻨﺪﺍﺯﻥ
دارَم  یاد  میگیرَم بِه هَرکَسی بِه
 اَندازه ⇜ لیاقَتِش ⇝ بَها بِدَم نَه بِه اَندازه ⇍ دلم.♠️

عکس نوشته آراسته ظاهریم

ﺣﺎﻟــــــﻢ ﺧﻮﺏ ﺍﺳﺖ
ﺧــﻮﺏِ ﺧـــﻮﺏ ...............
ﺩﻟــــــﻢ ﺭﺍ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﻪ ﺍﻡ
ﺭﻭﺣــــــﻢ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺩﺍﺭ ﺯﺩﻩ ﺍﻡ
ﻧﮕـــــﺍﻫﻢ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺩﺭﻭﯾﺶ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻡ
ﻟـــــﺐﻫﺎﯾﻢ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺩﻭﺧﺘﻪ ﺍﻡ
ﻣﻬﻢ ﺗﺮ ﺍﺯ ﻫﻤﻪ ، ﺧﻮﺩﻡ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺧﻮﺩﻡ ﺣﺒﺲ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻡ
ﺣﺎﻟــــــﻢ ﺧﻮﺏ ﺍﺳﺖ
ﺧﻮﺑﻪ ﺧﻮﺏ ...
ﻣـــــــﺮﺍ ﺍﯾﻦ ﺣﺎﻝ ﺧﻮﺏ ﺑﺲ ﺍﺳﺖ ... ﺑﺎﻭﺭ ﮐﻦ !!!!
عکس نوشته ما اول راهیم
آرام بگیــر دلـــم ... !
میـــدانـم دلتنـگـش هستــی... 
میـــدانـم چقـدر غمگیـنـی...
میـــدانـم ایـن روزها در رویاهایـت...
در پـی اش هستــی....
امّـابـرایـش دلتنـگ نشـو ... !‌!!
پیگیـر نبـاش!!
آخرِ ایـن راه از همیـنجـا پیـداسـت!!
میتــرسـم رسـوای عـالــم شـوی ... !!!
مگـر نمیــدانـی بیــن شمـا دریـاهـا فاصلـه اسـت ... ؟
مگـر نمیـــدانـی فڪـر کـردن بـه ڪسـی ڪه بـه تـو فڪـر نمیڪنـد
خیـانـت بـه جـوانیـت اسـت؟؟!؟
هـر چـه فڪـر میڪنـم بـایــد 'سڪــــوت'  ڪنـی... 
شـایـد سهـم تـو از زنـدگی ....
همیـن..... 
دوسـت داشتـن یڪ  طـرفـه باشـــد…!!!

عکس نوشته خدا کند

دلشکسته که باشی ,
ساده ترین حرف ها , اشکت را در می آورند..
دلشکستگی . . . پیچیده نیست!!
یک دل , یک آسمان , یک بغض آرزو های ترک خورده ...
به همین سادگی!!
حالم خوب است...اما , دلتنگ روز هایی هستم , که میتوانستم از ته دل بخندم!!
دل شکسته هایم را زیر دوش حمام میبرم... ,
بغض هایم را زیر شرشر آب داغ میترکانم... ,
تا همه فکر کنند , قرمزی چشمانم از دم کردن حمام است ... !! 
دل شکستگی درد دارد معنا ندارد ...
عکس نوشته او باشد و مهتاب
ﻭﻗﺘﯽ ﺁﺩم مقابلت " ﺁﺩﻡ " ﻧﯿﺴﺖ ....
ﺧﺎﻣﻮﺵ ﮐﻦ ﻓﺎﻧﻮﺱ ﻭﺍﺑﺴﺘﮕﯽ ﺍﺕ ﺭﺍ ...
ﮔﺎﻫــــــﮯ ﭼﻪ ﺍﺻـــــﺮﺍﺭ ﺑــــﻴﻬﻮﺩﻩ ﺍﻳﺴـــــﺖ ...
ﺍﺛــــﺒﺎﺕ ﺩﻭﺳــــــﺖ ﺩﺍﺷـــﺘﻨﻤﺎﻥ ﺑﻪ ﺁﺩﻡ ﻫﺎ ،
ﻣــــــﻌﺮﻓﺖ ﻫﺎﮮ ﺑﯽ ﺟﺎﻳﻤﺎﻥ ...
ﻣـــــﻬﺮﺑﺎﻧﮯ ﻛﺮﺩﻥ ﻫﺎﮮ ﺍﻟـــﻜﻴﻤﺎﻥ ...
ﺑﻬﺎ ﺩﺍﺩﻥ ﻫﺎﮮ ﺑــــــﻴﺶ ﺍﺯ ﺣﺪﻣﺎﻥ ...
ﺗــــﻼﺵ ﻫﺎﮮ ﺑﮯ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺍﮮ ﺣﻔﻆ ﺭﺍﺑـــﻄﻪ ﻫﺎﻳﻤﺎﻥ !
ﻭﻗﺘﮯ ﺑﺮﺍﮮ ﺁﺩﻡ ﻫﺎﮮ ﺍﻣﺮﻭﺯﮮ ﺧﻮﺑﮯ ﻭ ﺑﺪﮮ ﻳﻜسان ﺍﺳـــﺖ !
ﺑﯿﺶ ﺍﺯ ﺣﺪ " ﺣﻮﺍ " ﺑﻮﺩﻥ ﺗﺎﻭﺍﻥ ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﺩﺍﺭﺩ ...

عکس نوشته کبریت

ﻋــﺸـــﻖ ﺭﺍ . . .
ﺑـﺎ ﻫـََـﺮﮐــََـﺲ ﺗــََـﺠــﺮُُﺑــﻪ ﻧــََـﮑــُُـﻦ . . .
ﺻــََــﺒـــْْــﺮ ﮐـــُُــــﻦ . . .
ﺳـــﺎﻟـﻬـــﺎﯼِِ ﺳـــﺎﻝ . . .
ﺁﻧﻘــــﺪﺭ ﺻــََــﺒـــْْــﺮ ﮐـــُُــــﻦ . . .
ﺗــﺎ ﮐــََـﺴـــﯽ ﺭﺍ ﺑـﯿـﺎﺑـــﯽ کــہ ﺭﻧــﺞ ﻫــﺎﯾـــﺖ ﺭﺍ ﺍﺯ ﭼﺸــﻤـــﺎﻧــََــﺖ ﺑـﺨــﻮﺍﻧــََـﺪ . . .
ﺗــــﻮ ﺭﺍ ﺑــــََــﺮﺍﯼ ﺭﻧــﮓ . . .
ﻭ ﺻــــﻮﺭََتـــــ . . .
ﻭ ﺑــََـﺪََﻧـــََـﺖ ﻧــََـﺨـــﻮﺍﻫـــََـﺪ . . .
ﺗـــﻮ ﺭﺍ ﺑـــََــﺮﺍﯼ ﺧــــﺎﺹ ﺑــــﻮﺩﻥ . . .
ﻭ ﻣـــََــﻌـــــْْــﺮِِﻓــََــﺘــََــﺖ ﺑــِِـﺨــﻮﺍﻫـــََــﺪ .
عکس نوشته تا چشم کار می کند
چه خبر از دل تو ؟ 
نفسش مثل نفسهای دل کوچک من میگیرد ؟ ؟
یا به یک خنده ی چشمان پر از ناز کسی میمیرد !
تو هم از غصه این قهر کمی دلگیری ؟
لحظه ای هم خبر از حال دل خسته ی من میگیری ؟
شود آیا که شبی 
دل مغرور تو هم 
فکر چشمان سیاه دگری را بکند 
دست خالی ز وفایت روزی 
قطره ای اشک ز چشمان ترم پاک کند 
چه خبر از دل تو ؟
دانی آیا که در این کلبه ی درد
 اندکی مهر تو بس بود ولی 
دل بیرحم تو با این دل دیوانه چه کرد؟ 
راستی چه خبر از دل تو ...؟

امیدوارم خوشتون بیاد


برچسب ها : ,,,,,,,,,,,,,,,

مطالب مرتبط

بخش نظرات این مطلب

این نظر توسط maryam در تاریخ 1394/12/22 و 12:11 دقیقه ارسال شده است

maryam

اصن عالی بود بد وضعیییییییی
دمت گــــــــــرم
این عکس نوشته آخریه رو خیییلی بیشترخوشم اومد
پاسخ : مچکرم خانوم y :دی

این نظر توسط kimia در تاریخ 1394/12/20 و 23:52 دقیقه ارسال شده است

kimia

خیلی عالی بود بازم ممنون تمام دفترم پر شده از این متنای قشنگ سایتشکلک
پاسخ : مچکرم خوشحالم که دفترت پر شده ^_^

این نظر توسط شعله در تاریخ 1394/12/20 و 20:56 دقیقه ارسال شده است

شعله

وای صاد. ....خخخخ....
خوبه اینجا کلاکود نیست.....
دییییییییی
پاسخ : شکلک

این نظر توسط شعله در تاریخ 1394/12/20 و 14:00 دقیقه ارسال شده است

شعله

جمله روی عکس کاور پست هم خیلی سنگین بود. ...
در کل پست جالبی بود خوشم اومد. ...
مچکرم آقای مهندس مدیر جون....دییییییییی
شکلکشکلک
پاسخ : چاکرم
منم از این پست ها خیلی دوس دارم
ولی خیلی وقت گیره :دی
منم خیلی سخت پسندم :دی

این نظر توسط شعله در تاریخ 1394/12/20 و 13:53 دقیقه ارسال شده است

شعله

مگـر نمیـــدانـی فڪـر کـردن بـه ڪسـی ڪه بـه تـو فڪـر نمیڪنـد
خیـانـت بـه جـوانیـت اسـت؟؟!؟
هـر چـه فڪـر میڪنـم بـایــد 'سڪــــوت' ڪنـی...
شـایـد سهـم تـو از زنـدگی ....
همیـن.....
دوسـت داشتـن یڪ طـرفـه باشـــد…!!!
......
شکلکشکلکشکلکشکلکشکلکشکلکشکلکشکلکشکلکشکلکشکلکشکلکشکلکشکلکشکلکشکلک
پاسخ : شکلک

این نظر توسط شعله در تاریخ 1394/12/20 و 13:51 دقیقه ارسال شده است

شعله

ﻋــﺸـــﻖ ﺭﺍ . . .
ﺑـﺎ ﻫـََـﺮﮐــََـﺲ ﺗــََـﺠــﺮُُﺑــﻪ ﻧــََـﮑــُُـﻦ . . .
ﺻــََــﺒـــْْــﺮ ﮐـــُُــــﻦ . . .
ﺳـــﺎﻟـﻬـــﺎﯼِِ ﺳـــﺎﻝ . . .
ﺁﻧﻘــــﺪﺭ ﺻــََــﺒـــْْــﺮ ﮐـــُُــــﻦ . . .
ﺗــﺎ ﮐــََـﺴـــﯽ ﺭﺍ ﺑـﯿـﺎﺑـــﯽ کــہ ﺭﻧــﺞ ﻫــﺎﯾـــﺖ ﺭﺍ ﺍﺯ ﭼﺸــﻤـــﺎﻧــََــﺖ ﺑـﺨــﻮﺍﻧــََـﺪ . . .
ﺗــــﻮ ﺭﺍ ﺑــــََــﺮﺍﯼ ﺭﻧــﮓ . . .
ﻭ ﺻــــﻮﺭََتـــــ . . .
ﻭ ﺑــََـﺪََﻧـــََـﺖ ﻧــََـﺨـــﻮﺍﻫـــََـﺪ . . .
ﺗـــﻮ ﺭﺍ ﺑـــََــﺮﺍﯼ ﺧــــﺎﺹ ﺑــــﻮﺩﻥ . . .
ﻭ ﻣـــََــﻌـــــْْــﺮِِﻓــََــﺘــََــﺖ ﺑــِِـﺨــﻮﺍﻫـــََــﺪ .
.............
باشه حتماً صبر میکنم. ..27 سال موندم بقیه هم روش. ..دییییییییی
پاسخ : بازم چشمم روشن . . .
پاسخ : بازم چشمم روشن . . .

این نظر توسط شعله در تاریخ 1394/12/20 و 13:48 دقیقه ارسال شده است

شعله

ﺑﻌﻀﯽ ﻭﻗﺘﺎ
ﺑﻌﻀﯽ ﺁﺩﻣـﺎ
تو یه "ﻟﺤـــــــــﻈﻪ"
ﺑﺎ یه "ﺣـــــــــــﺮﮐﺖ"
ﯾﺎ یه "ﺣـــــــــــــــﺮﻑ"
ﺧﻮﺩﺷﻮﻧﻮ ﺑﺮﺍﯼ
"ﻫﻤﯿـــــــــﺸﻪ"
ﺍﺯ ﭼﺸﻤﺖ ﻣﯿﻨﺪﺍﺯﻥ

خیلی جمله سنگینی بود ب فکر فرو رفتم. کجا اشتباه کردم یعنی؟
پاسخ : چشمم روشن . . .

این نظر توسط یکتا فاطمه در تاریخ 1394/12/20 و 13:40 دقیقه ارسال شده است

یکتا فاطمه

عالی بود آقا صادق ....عااالی...
پاسخ : مچکرم


کد امنیتی رفرش